Menu

Website อัลบัมกิจกรรมเดิม

การประชุมวิชาการ เรื่อง " การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง "

ระหว่าง 04/08/2551  ถึง 04/08/2551

เวลา 08.30 - 16.30 น.

โรงแรมเชียงใหม่ฮิลส์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2551
สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการ
เรื่อง " การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง "
โดยมี รศ.ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน
การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2551

กำลังแสดงหน้าที่ 1 >>>> ภาพที่ 1 - 6 จากทั้งหมด 6 ภาพ

[Prev]  1  [Next]

กำลังแสดงภาพกิจกรรมลำดับที่ 6 ของเดือน 8

110 ถนนอินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทร 053-945024 แฟกซ์ 053-946081
ติดต่อ : webmaster@mail.nurse.cmu.ac.th